Notice: Undefined index: serverid in /var/www/newdg/data/www/newdg.com/get.php on line 447
404 Not Found.
Notice: Undefined index: serverid in /var/www/newdg/data/www/newdg.com/get.php on line 447
404 Not Found.404 Not Found.404 Not Found.404 Not Found.404 Not Found.404 Not Found.404 Not Found.404 Not Found.

404 Not Found

The page that you have requested could not be found. 404 Not Found. TEN S.L. | Tratamientos Ecológicos del Noroeste | TEN SL | Tratamientos Ecológicos del Noroeste
404 Not Found.

404 Not Found.

404 Not Found.
404 Not Found.
Home_Iconos_01
404 Not Found. 404 Not Found.

Tratamientos Ecológicos del Noroeste S.L. (TEN) é un xestor de residuos autorizado para a elaboración de chans tecnolóxicos a partir de residuos non perigosos con inscrición no “Rexistro Xeral de Xestores de Residuos de Galicia” nº SC-I-IPPC-XV-00056, e para a elaboración de fertilizantes con número de inscrición SC- I-IPPC-XV-00057 e SC-I-IPPC-XV-00058 en no mesmo rexistro.

404 Not Found.
Home_Iconos_02
404 Not Found. 404 Not Found.

Sistema de xestión para a valorización de residuos non perigosos (emendas orgánicas e chans tecnolóxicos) auditado e certificado por Bureau Veritas.

404 Not Found.
Home_Iconos_03
404 Not Found. 404 Not Found.

TEN posúe autorización para xestionar e valorizar residuos non perigosos de orixe doméstica e industrial. Consulta e/ou descarga o listado de residuos LER autorizados.

404 Not Found.