Notice: Undefined index: serverid in /var/www/newdg/data/www/newdg.com/get.php on line 447
404 Not Found.
Notice: Undefined index: serverid in /var/www/newdg/data/www/newdg.com/get.php on line 447
404 Not Found.404 Not Found.404 Not Found.404 Not Found.404 Not Found.404 Not Found.404 Not Found.404 Not Found.

404 Not Found

The page that you have requested could not be found. 404 Not Found. TEN S.L. | Tratamientos Ecológicos del Noroeste | O Proceso
404 Not Found.

404 Not Found.

404 Not Found.
1_urbano
404 Not Found.

lodos EDAR

404 Not Found.

urbanos

404 Not Found.
2_agroin
404 Not Found.

lodos EDAR

404 Not Found.

agroindustria

404 Not Found.
3_agro
404 Not Found.

subproductos ind.

404 Not Found.

agroalimentaria

404 Not Found.
4_cenizas
404 Not Found.

cinzas

404 Not Found.
5_mineria
404 Not Found.

residuos

404 Not Found.

minería

404 Not Found.
6_construccion
404 Not Found.

residuos

404 Not Found.

construción

404 Not Found.
404 Not Found.
llave_1
404 Not Found.


404 Not Found.

Residuos aceptados


404 Not Found.
404 Not Found.

404 Not Found.

1. Almacenamento

Descarga, inspección visual e almacenamento de residuos. Periódicamente procederase ó seu volteo para osixernar a masa e reducir os malos cheiros
404 Not Found.
404 Not Found.
Almacen 1
404 Not Found.
ALMACÉN DE RESIDUOS
404 Not Found.
Almacen 2
404 Not Found.
ALMACÉN DE RESIDUOS BIOSÓLIDOS
404 Not Found.
Almacen 3
404 Not Found.
ALMACÉN DE MATERIAL ESTRUTURANTE*.
404 Not Found.

404 Not Found.
404 Not Found.
LINEAVERTICAL
404 Not Found.
404 Not Found.

404 Not Found.

2. Mezclado e homoxeneización

Mézclanse os residuos para dar lugar a unha masa homoxénea que se convertirá na materia prima do proceso.
404 Not Found.
Mezclado
404 Not Found.
NAVE DE FERMENTACIÓN
404 Not Found.

404 Not Found.
404 Not Found.
LINEAVERTICAL
404 Not Found.
404 Not Found.

404 Not Found.

3. Hixienización

Estabilízase, hixienízase e acondiciónase a masa para garantir o control e a eliminación de organismos patóxenos.
404 Not Found.
Higienización
404 Not Found.
NAVE DE FERMENTACIÓN
404 Not Found.

404 Not Found.
404 Not Found.
llave_3
404 Not Found.
404 Not Found.

4. Maduración

Fase de repouso e maduración na que o material experimenta diversas reaccións asociadas ó secado do material e estruturación do mesmo, convertíndose en msaterial fértil.
404 Not Found.
Maduración
404 Not Found.
NAVE DE MADURACIÓN
404 Not Found.
LINEAVERTICAL
404 Not Found.

5. Cribado e afinado

Seleccionase o material segundo a súa granulometría e textura. Obtense unha fase fina que se provisiona para a súa distribución e unha fracción grosa que se aproveita como material estruturante.
404 Not Found.
Cribado
404 Not Found.
CRIBADO
404 Not Found.
LINEAVERTICAL
404 Not Found.

6. Almacenamento compost

O material final obtido almacenarase á espera da súa posterior expedición ou utilización. O produto final é analizado para garantir que reúne as características adecuadas para actuar como substrato vexetal fértil.
404 Not Found.
AlmacenCompost
404 Not Found.
ALMACÉN COMPOST
404 Not Found.
llave_2
404 Not Found.

Usos

404 Not Found.
404 Not Found.
UsoCompost 1
404 Not Found.

agricultura intensiva

404 Not Found.
UsoCompost2
404 Not Found.

agricultura extensiva

404 Not Found.
UsoCompost 03
404 Not Found.

Uso paisaxístico

404 Not Found.
Zonas verdes
Xardinería
Céspede deportivo
Medianas das estradas
404 Not Found.

4. Almacenamento chan tecnolóxico

Os produtos elaborados, chans reciclados, dispóñense en provisións para a súa almacenaxe á espera de seren utilizados.
404 Not Found.
Tecnosuelo
404 Not Found.
PARQUE DE CHAN TECNOLÓXICO
404 Not Found.
llave_2
404 Not Found.

Usos

404 Not Found.
404 Not Found.
UsoTecnosuelos 1
404 Not Found.

restauración e exportación mineira

404 Not Found.
UsotTecnosuleos 2
404 Not Found.

mercado chans

404 Not Found.
Emendas agro-forestais
Espazos degradados
Obras públicas
Minería
404 Not Found.
404 Not Found.
header_background_footer
404 Not Found.
404 Not Found.

* Material estruturante: emendantes, corretores de PH, elementos secantes. Trátase principalmente de cinzas de caldeira de biomasa, achasde madeira, residuos de minería, canteira… Estes caracterízanse polo seu alto contido en materia seca e a súa estabilidade, tratándose na maioría dos casos de residuos inertes.