Notice: Undefined index: serverid in /var/www/newdg/data/www/newdg.com/get.php on line 447
404 Not Found.
Notice: Undefined index: serverid in /var/www/newdg/data/www/newdg.com/get.php on line 447
404 Not Found.404 Not Found.404 Not Found.404 Not Found.404 Not Found.404 Not Found.404 Not Found.404 Not Found.

404 Not Found

The page that you have requested could not be found. 404 Not Found. TEN S.L. | Tratamientos Ecológicos del Noroeste | Tecnosós
404 Not Found.
 
Tecnosós

404 Not Found.

404 Not Found.

Gran parte do material que obtemos co proceso de valorización, destínase á elaboración de Chans tecnolóxicos Este material permite recuperar as funcións ambientais e produtivas do chan, sendo idóneo para a recuperación de zonas que sufriron situacións

404 Not Found.

ambientais adversas: antigas explotacións mineiras, espazos degradados, rexeneración de vertedoiros … así como para a súa utilización como emendantes agrícolas forestais.

404 Not Found.
404 Not Found.

Os chans tecnolóxicos permiten rexenerar espazos degradados, recuperando as funcións ambientais e produtivas do chan.

404 Not Found.
404 Not Found.
Almacen 1
404 Not Found.
RESIDUOS
404 Not Found.
lineahz
404 Not Found.
Tecnosuelo
404 Not Found.
TRATAMENTO DE VALORIZACIÓN EN TEN
404 Not Found.
lineahz
404 Not Found.
Tecnosuelo 3
404 Not Found.
OBTENCIÓN DE CHAN TECNOLÓXICO DE CALIDADE
404 Not Found.

404 Not Found.
404 Not Found.

404 Not Found.

Vantaxes

404 Not Found.
  Supón un aforro económico fronte á restauración convencional deterreo espazos degradados.

 

 Supón un aforro no tempo de resposta, as melloras sobre o terreo espazos degradados aprécianse antes que con outros sistemas.

 

 Prodúcese un maior secuestro de carbono, reducindo a súa conversión en fontes emisoras de gases de efecto invernadoiro.

 

 Maior durabilidade
404 Not Found.
404 Not Found.

Usos e aplicacións

  • Recuperación de espazos degradados

    Recuperación de espazos degradados

  • Obras públicas

    Obras públicas

  • Recuperación e sellado

    Recuperación e sellado