Title Image
Tecnosós

Gran parte do material que obtemos co proceso de valorización, destínase á elaboración de Chans tecnolóxicos Este material permite recuperar as funcións ambientais e produtivas do chan, sendo idóneo para a recuperación de zonas que sufriron situacións

ambientais adversas: antigas explotacións mineiras, espazos degradados, rexeneración de vertedoiros … así como para a súa utilización en espazos forestais que veran diminuída a súa capacidade produtiva.

Os chans tecnolóxicos permiten rexenerar espazos degradados, recuperando as funcións ambientais e produtivas do chan.

RESIDUOS
TRATAMENTO DE VALORIZACIÓN EN TEN
OBTENCIÓN DE CHAN TECNOLÓXICO DE CALIDADE

Vantaxes

  Supón un aforro económico fronte á restauración convencional deterreo espazos degradados.

 

 Supón un aforro no tempo de resposta, as melloras sobre o terreo espazos degradados aprécianse antes que con outros sistemas.

 

 Prodúcese un maior secuestro de carbono, reducindo a súa conversión en fontes emisoras de gases de efecto invernadoiro.

 

 Maior durabilidade

Usos e aplicacións

  • Recuperación de espazos degradados

    Recuperación de espazos degradados

  • Obras públicas

    Obras públicas

  • Recuperación e sellado

    Recuperación e sellado